Zgłoszenie działalności jednostki podstawowej służby medycyny pracy

 - art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019r. poz.1175).

Zgłoszenie lekarza wykonującego badania profilaktyczne w ramach praktyki indywidualnej powinno zawierać:

 • imię, nazwisko lekarza
 • adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej.
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • dodatkowe kwalifikacje do przeprowadzania badań profilaktycznych
 • datę rozpoczęcia lub zakończenia działalności

Zgłoszenia działalności lekarza wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej dokonuje kierownik tego zakładu.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres zakładu,
 • wskazanie organu, który utworzył zakład,
 • imię i nazwisko lekarza,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • kwalifikacje do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • datę rozpoczęcia lub zakończenia działalności.

 

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności w WOMP w Gorzowie Wlkp.

 

Dokumenty do pobrania:

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371