Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek 12.10.2017

Pielęgniarki » Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek 12.10.2017

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują dnia 12.10.2017 r. ( czwartek)o godz. 12,00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych i pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

 

Tematy szkolenia:

 

1. Orzekanie o  zdolności do pracy osób chorujących na cukrzycę zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – lek. med. Iwona Pestrowicz specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista diabetolog.

 

2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji ZUS, w tym poszkodowanych w wypadkach przy pracy – mgr Anna Rozmiarek Wydział Orzecznictwa  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.

                                                   

 3.  Sprawy bieżące.

               

 

 

 
 


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowoœść - 95 7200 258