Poradnie

 • Poradnia Otolaryngologiczna i badania słuchu
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Kierowców
 • Poradnia Chorób Zawodowych Skóry
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Fizykoterapii
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Chorób Zawodowych
 • Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 • Pracownia EKG
 • Pracownia dla kierowców
 • Pracownia dla uczniów i pracowników młodocianych
 • Pracownia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • Pracownia badań osób narażonych na choroby wibracyjne
 • Pracownia badań czynności układu oddechowego i krążenia


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowoœść - 95 7200 258