BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW 2020

WOMP » BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW 2020

Informacja w sprawie badań lekarskich uczniów i studentów

W związku ze stanem epidemii pragniemy maksymalnie usprawnić przeprowadzanie badań lekarskich.

Prosimy o zgłaszanie się uczniów z wypełnionymi drukami (do pobrania)

              - skierowanie na badanie

           - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

           - karta - badanie podmiotowe

  - ankieta oceny ryzyka zakażenia koronawirusem

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisana przez ucznia lub ucznia

 i opiekuna ustawowego   jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż..

Ankietę należy wypełnić samodzielnie w dniu badania.

Uczniowie poniżej 16 r.ż. muszą się zgłaszać z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

Uczniowie niepełnoletni powyżej 16 r.ż. mogą zgłaszać się sami. Muszą posiadać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zgodę na badanie (druk do pobrania).

Na badanie należy zgłaszać się ze skierowaniem wystawionym przez szkołę.

Poza tym dodatkowo należy zabrać ze sobą:

- dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną)

- maseczkę

- książeczkę zdrowia ucznia (kartę bilansową)

- jeżeli uczeń korzystał z jakiegokolwiek leczenia – dokumentację tego leczenia (karty wypisowe ze szpitala, wyniki badań)

- okulary – jeśli nosi

Informacje o terminie i miejscu badań uczniów będą udzielane przez szkoły.

Studenci na badania w WOMP w Gorzowie Wlkp. zobowiązani są rejestrować się wyłącznie telefonicznie - 957202303, 957202280.

Prosimy o zgłaszanie się na badania z:

         - dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)       

         - skierowaniem z uczelni

          - wypełnioną ankietą ryzyka zakażenia koronawirusem

- maseczką

- okularami – jeśli nosi

- dokumentacją medyczną (w przypadku przebytych i obecnych schorzeń)

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371