Badania uczniów

Pacjenci » Badania uczniów

 Uczeń, Student, Doktorant, Słuchacz kursu zawodowego

Wykonujemy badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprwie badań lekarskich kandydatów do szkół pondpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych ora uczestników studiów doktoranckich )

 

Na badaniu uczniowie i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich powinni posiadać:

 • Skierowanie wydane przez szkołę/uczelnię
 • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub ważna legitymacja szkolna)
 • Kartę Zdrowia Ucznia (o ile posiada)
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka (o ile posiada), dokumentację medyczną, jeżeli było prowadzone leczenie (zaświadczenia o  leczeniu, karty informacyjne leczenia szpitalnego i specjalistycznego)
 • Okulary (o ile posiada).

 

WAŻNE!
BADANIA LEKARSKIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH WYKONYWANE SĄ W OBECNOŚCI RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Dokumenty do pobrania:

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371